Sted: Sjøtun
Tid: Kl. 18:00

Saker:
1. Orientering om servicehuset
2. Orientering om drifta så langt i år
3. Handlingsplan 2017
4. Fremdriftsplaner - diskusjon
5. Eventuelt

Kaffe og en god prat