Referat fra medlemsmøtet 18.10.17 er nå lagt ut på nettsiden vår under menyen "Møtereferat"

Gå inn på www.melbubat.no