Årsmøte 2018
Melbu Båtforening

Sjøtun onsdag 12.03.19 kl 1800

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøte.

Saksliste.
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkalling
3 Valg av 3 delegater til å skrive under protokollen, samt fungere som tellekorps.
4 Styrets Årsberetning
5 Årsregnskap 2018
6 Handlingsplan 2019
7 Budsjett 2019 m/div priser
8 Innkomne saker
9 Valg

Styret v/leder
Arne Andersen