Årsmøteprotokoll for 2016 er nå lagt ut på www.melbubat.no