Medlemsmøte 24.02.17 for Melbu Båtforening – nye Sjøtun kl.18.

          Arne Andersen ønsket velkommen til «nystua» og gikk gjennom kveldens program.

          1.      Servicehuset, orientering fremdrift/kostnader etc.
                   Arne gikk gjennom byggeprosessen fra høsten -15 og fram til febr.17. Han viste også bilder fra byggeperioden og roste dugnadsinnsatsen hos medlemmene.
                   Han gikk også gjennom utkast til husregler. Her ble det litt diskusjon.

          2.      Ny hjemmeside for Melbu Båtforening.
                   Bjørn Haug orienterte om ny hjemmeside. Denne må bygges opp over tid. Han oppfordret medlemmene til å komme med forslag til nye elementer på sida.
                   Bjørn fortalte også om Mbf`s egen facebook side.

          3.      Ny betalingsordning for bobiler/gjestebåter.
                   Arne orienterte om ny betalingsordning tilknyttet bobiler og gjestebåter.

          4.      Forslag til handlingsplan for 2017.
                   Arne gikk gjennom styrets forslag til handlingsplan for 2017 og nevnte blant annet at de tre byggene nord for Erlingnaustet må bort pga veiutløsning til nordområdet.
                   Disse bygningene kan gis bort når den tid kommer, men dette må avklares med styret. Det ble spurt om det fantes plan for utnyttelse av nordområdet.
                   Til dette svarte Arne nei.

          5.      Forslag til vedtektsendringer.
                   Arne presenterte forslag til vedtektsendringer, som skal legges frem for årsmøtet.
                   Under 2. endringspunkt ble det kommentert at «kan» bør skiftes ut med «skal».
                   Styret må i årsmøte begrunne forslag til vedtekts endringer.

          6.      Bryggenes ytterplasser.
                   Arne spurte forsamlingen om bryggenes ytterplasser burde selges. Her kom det flere forslag: Bør ikke brukes vinterstid. Bør være spesielle regler for disse plassene. MBF burde
                   tenke på ungdom - at ungdom under f.eks. 20 år kunne leie for halv pris.

          7.      Galvanisk strøm/ tæring i havna.
                   Svein L. snakket litt om galvanisk strøm/tæring i havna. Dette emnet må tas opp igjen da det ble for kort tid til utdyping/diskusjon.

          8.      Det ble uttrykt ønske om flere medlemsmøter/temakvelder i framtida.

          Ref.: Thor Iversen 26.02.17