Styret 21017/2018

Leder

Arne M Andersen

91 12 75 45

Nestleder

Jan Steffensen

90 19 08 79

Sekretær

Thor Iversen

97 52 48 83

Kasserer

Ivar Utbjør

99 74 54 54

Styremedlem

Rolf J Jenssen

90 60 20 23

Varamedlem

Per Tekle

99 74 54 39

Varamedlem

Barry Larsen

90 17 38 31

Havnesjef

Per Tekle

99 74 54 39

Oppsynsmann A-brygge

Ståle Gunnarsen

95 20 82 81

Oppsynsmann B-brygge

Kyrre Kristiansen

91 72 98 26

Oppsynsmann C-brygge

Arnold Finstad

90 96 76 05

Oppsynsmann D-brygge

Trygve Torbjørnsen

90 87 78 50

Oppsynsmann G-brygge

Terje Jørgensen

99 16 16 08

Slippansvarlige

Kjell Barosen

90 15 46 26

Slippassistenter

Bjørn Kristiansen
Arne Johansen
Oddvar Strand

92 22 24 96
99 72 71 79
90 15 46 26

Dugnadsleder

Geir Martinussen
Jan Petter Morfjord

90 57 05 18
99 72 71 93

Materialforvalter

Glenn A. Andersen

40 09 61 04

Ass. materialforvalter

Bård Jensen

90 64 41 29

Oppfølging el. anlegg

Svein Larsen

Atle Valen

90 67 37 17
95 12 88 31

Oljeanleggsleder

Sten A. Pedersen

90 06 56 64

Ass. Oljeanleggsleder

Thor Iversen

97 52 48 83

Oljeanlegg Teknisk drift

Ola Steimoeggen

Rolf J Jenssen

48 10 81 83

90 60 20 23

Valgkomité

Bjørn Eide
Raymond Nordgård

+ styrerepresent.

91 56 38 38

90 87 78 49

Havnevert

Sten A. Pedersen

90 06 56 64

Revisorer

Trond Holten

41 30 81 00

Websideansvarlig

Bjørn Haug

90 60 91 79