Velkommen til Melbu Båtforening
Melbu båtforening er en aktiv forening, som via enorm dugnadsinnsats har skapt en fantastisk havn for småbåter på Melbu. Foreningen ble stiftet i 1973.
Vi kan tilby båtplasser, gjestebrygge, fylling av bensin og diesel, slipp-oppsett, bobil-camp og servicebygg.
For mer informasjon: Gå inn på menyen "Våre tilbud"

Årsmøte  2018

Sjøtun tirsdag 12.03.19 kl 1800
Saker som ønskes tatt opp på Årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøte.
Saksliste.
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkalling
3 Valg av 3 delegater til å skrive under protokollen, samt fungere som tellekorps.
4 Styrets Årsberetning
5 Årsregnskap 2018
6 Handlingsplan 2019
7 Budsjett 2019 m/div priser
8 Innkomne saker
9 Valg

Styret v/leder
Arne Andersen

Intern utlysning blant foreningens medlemmer:

HAVNELDER MELBU SMÅBÅTHAVN – LEDIG 1 ÅRS ENGASJEMENTSTILLING

Med forbehold om årsmøtets godkjenning, utlyses herved ledig 1 års engasjementsstilling som havnelder, 50% stilling.

Hovedoppgaver for stillingen:

-          Daglig drift av Melbu båtforening og Melbu småbåthavn i samråd med styrets leder

-          Kostnadsstyring og økonomikontroll

-          Planlegge og organisere vedlikehold og drift, basert på medlemmenes dugnadsinnsats

-          Ivareta hovedansvaret for foreningens forretningsvirksomhet, herunder salg av bensin og diesel, slippoppsett, campingdriften, salg og utleie av båtplasser og utleie av Sjøtun

Det forutsettes noe fast kontortid i kombinasjon med fleksibel arbeidstid tilpasset aktivitet og driftsutfordringer i havna.

Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for stillingen.

Lønn etter avtale.

Dersom du har spørsmål vedr. stillingen, kontakt Arne Andersen eller Jan Steffensen.

Søknad sendes Melbu Båtforening v/Arne Andersen.

Søknadsfrist: 4. mars 2019

Melbu Båtforening

StyretDirekte-bilde fra båthavnen

Bildet du ser her er direkte overføring fra havnen til Melbu Båtforening.
Bildet oppdateres med jevne mellomrom.


Betal/Pay

Velkommen til Melbu Båtforening
Her kan du betale gjestedøgn for fortøying av båt og for parkering av bobil.
Betal

Welcome to Melbu Boat Association
Here you can pay a guest visit for mooring a boat and for car parking.
Pay

 
  QR-kode/QR-Code


Ny vei til Servicebygget/Sjøtun

Ny vei er nå anlagt fra Neptunveien og ut til Servicebygget/Sjøtun. Dette gjør tilgangen lettere for medlemmer og våre besøkende som ønsker å benytte fasilitetene som vi tilbyr, slik som toaletter og dusjer.


Nå kan du finne ut vindhastighet og temperatur i havnen

Klikk på knappen under så kan du finne ut vindhastigheten i havnene:

Melbu båtforening er også å finne på Facbook. Klikk på symbolet for å komme inn på vår Facbook-side.