Velkommen til Melbu Båtforening
Melbu båtforening er en aktiv forening, som via enorm dugnadsinnsats har skapt en fantastisk havn for småbåter på Melbu. Foreningen ble stiftet i 1973.
Vi kan tilby båtplasser, gjestebrygge, fylling av bensin og diesel, slipp-oppsett, bobil-camp og servicebygg.
For mer informasjon: Gå inn på menyen "Våre tilbud"

Årsmøte 2019 Melbu Båtforening - Utsatt inntil videre

Sjøtun tirsdag 17.03.20 kl 1800

Saker som ønskes tatt opp på Årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøte.
Saksliste.
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkalling
3 Valg av 3 delegater til å skrive under protokollen, samt fungere som tellekorps.
4 Styrets Årsberetning
5 Årsregnskap 2019
6 Handlingsplan 2020
7 Budsjett 2020 m/div priser
8 Vedtektsendringer
9 Innkomne saker
10 Valg

Styret v/leder
Arne Andersen


Direkte-bilde fra båthavnen

Bildet du ser her er direkte overføring fra havnen til Melbu Båtforening.
Bildet oppdateres med jevne mellomrom.Betaling for bobilcamp og gjestebrygge

Du kan betale med kort på vår betalingsterminal plassert på bobilcampen for opphold på oppstillingsplassen for bobiler eller ved gjestebrygga.
Se oppslag på oppstillingsplassen for bobiler.
Nå kan du finne ut vindhastighet og temperatur i havnen

Klikk på knappen under så kan du finne vindhastighet og temperatur i havnen.Ny vei til Servicebygget/Sjøtun

Ny vei er nå anlagt fra Neptunveien og ut til Servicebygget/Sjøtun. Dette gjør tilgangen lettere for medlemmer og våre besøkende som ønsker å benytte fasilitetene som vi tilbyr, slik som toaletter og dusjer.

Intern utlysning blant foreningens medlemmer:

HAVNELDER MELBU SMÅBÅTHAVN – LEDIG 1 ÅRS ENGASJEMENTSTILLING

Med forbehold om årsmøtets godkjenning, utlyses herved ledig 1 års engasjementsstilling som havnelder, 50% stilling.

Hovedoppgaver for stillingen:

-          Daglig drift av Melbu båtforening og Melbu småbåthavn i samråd med styrets leder

-          Kostnadsstyring og økonomikontroll

-          Planlegge og organisere vedlikehold og drift, basert på medlemmenes dugnadsinnsats

-          Ivareta hovedansvaret for foreningens forretningsvirksomhet, herunder salg av bensin og diesel, slippoppsett, campingdriften, salg og utleie av båtplasser og utleie av Sjøtun

Det forutsettes noe fast kontortid i kombinasjon med fleksibel arbeidstid tilpasset aktivitet og driftsutfordringer i havna.

Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for stillingen.

Lønn etter avtale.

Dersom du har spørsmål vedr. stillingen, kontakt Arne Andersen eller Jan Steffensen.

Søknad sendes Melbu Båtforening v/Arne Andersen.

Melbu Båtforening

Styret
Melbu båtforening er også å finne på Facbook. Klikk på symbolet for å komme inn på vår Facbook-side.