Båtslipp

Melbu båtforenings småbåthavn har også slipp for å ta opp båter for vedlikehold.
Ta kontakt hvis du ønsker å benytte slippen vår

Slippansvarlige

Kjell Barosen

92 22 24 96

Slippassistenter

Bjørn Kristiansen
Svein Christoffersen
Stig Olsen

41 66 82 86
90 18 16 55
97 00 36 51

Priser  
Medlemmer Kr 60,00 pr fot +mva
Ikke medlemme Kr 80,00 pr fot +mva
Tid: 3 døgn plastbåter 4 døgn trebåter (vær avhengig)  
Pris for overtid Kr 400,00 pr døgn +mva
Korttidsoppsett: medlemmer Kr 400,00  + mva
Ikke medlemmer Kr 600,00 +mva