Båtslipp

Melbu båtforenings småbåthavn har også slipp for å ta opp båter for vedlikehold.
Ta kontakt hvis du ønsker å benytte slippen vår

Slippansvarlige

Kjell Barosen

90 15 46 26

Slippassistenter

Bjørn Kristiansen
Arne Johansen
Oddvar Strand

92 22 24 96
99 72 71 79
90 15 46 26

Priser  
Medlemmer Kr 60,00 pr fot +mva
Ikke medlemme Kr 80,00 pr fot +mva
Tid: 3 døgn plastbåter 4 døgn trebåter (vær avhengig)  
Pris for overtid Kr 400,00 pr døgn +mva
Korttidsoppsett: medlemmer Kr 400,00  + mva
Ikke medlemmer Kr 600,00 +mva