Båtslipp

Melbu båtforenings småbåthavn har også slipp for å ta opp båter for vedlikehold.
Ta kontakt hvis du ønsker å benytte slippen vår

Slippansvarlige

Svein Christoffersen 

901 81 655

Slippassistenter

Stig Olsen
Per Ole Pedersen
Ståle Rist

970 03 651
414 49 646
997 27 178

Priser  

Medlemmer
Oppsett inklusiv 1. døgn
Deretter pr. påbegynt døgn


Kr 1.250,-
Kr 500,-
Ikke medlemme
Oppsett inklusiv 1. døgn
Deretter pr. påbegynt døgn


Kr 1.600,-
Kr 625,-