Vind og lufttemperatur i havna

Klikk er hor å sjekke vind og lufttemperatur i havna: Vindmåler Melbu havn